Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

  1. Rekisterin nimi

Lempäälän Eläkkeensaajat ry:n jäsenrekisteri

  1. Rekisterinpitäjä

Nimi:                                           Lempäälän Eläkkeensaajat ry
Verkkosivut:                              http;//lempaala.elakkeensaajat.fi
Osoite:                                       Tampereentie 480, 33880 Lempäälä
Puh.                                            040 7391707
Sähköposti:                               teemu.makinen2@gmail.com

  1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:                                           Teemu Mäkinen
Osoite:                                       Tampereentie 480, 33880 Lempäälä
Puh.                                            040 7391707
Sähköposti:                               teemu.makinen2@gmail.com

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

  1. Rekisterin tietosisältö
  • Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  1. Rekisterin tietolähteet

Rekisterin sisältämät tiedot saadaan jäseneksi liittymiskaavakkeesta, kun henkilö liittyy yhdistyksen jäseneksi ja antanut siihen luvan.

  1. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteri on jäsenhuoltajan tietokoneen kovalevyllä, sekä varmuuskopiona ulkoisella kovalevyllä ja muistitikulla.

  1. Tarkastusoikeus

Esimerkiksi: Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa.
Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjä päivittää rekisteritiedot ajan tasalle aina kun saa tiedon jostakin muutoksesta.